معاملات مناقصات

آگهي مناقصه احيا و مرمت قنوات ساوه (تجديد مناقصه )
آگهي مناقصه مرمت و لايروبي قنوات ساوه
آگهي مناقصه(عمليات اجراي تجهيز و نوسازي مزارع زير دست سد الغدير ساوه)
آگهی مناقصه احیاء، لایروبی و مرمت قنوات جهاد کشاورزی شهرستان ساوه