برگزاري مراسم اعياد شعبانيه

برگزاري مراسم اعياد شعبانيه در روزهاي يازدهم،دوازدهم و سيزدهم شعبان به مناسبت ولادت ستارگان آسمان ولايت حضرت امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل(ع)وامام سجاد(ع)باحضور همكاران و كشاورزان برگزار گرديد/