برگزاري مراسم پرفيض زيارت عاشورا به مناسبت گراميداشت روز بنياد شهيد

برگزاري مراسم پرفيض زيارت عاشورا به مناسبت گراميداشت روز بنياد شهيد با حضور همكاران و ارگانها ذيربط و كشاورزان و خانواده معظم شهدا در جوار امام زاده سيدعلي اصغر و مزارع شهدا در 7 صبح مورخه92/12/22