نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %12 13
خوب %10 11
متوسط %79 84
مجموع نظرات: 106