نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %11 11
خوب %11 11
متوسط %78 74
مجموع نظرات: 94